Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khuếch đại (định hướng)”

n (Robot: Sửa đổi hướng)
 
=== Thời gian trả về và sai số ===
Đó là thời gian để ngõ ra trả về đến một mức nào đó (thí dụ 0,1%) của tín hiệu hoàn chỉnh. Điều này thường được đặt ra với các mạch khuếch đại trục tung của máy hiện sóng và các mạch khuếch đại trong các hệ thống đo lường chính xác.A
 
=== Tốc độ đáp ứng ===
Người dùng vô danh