Khác biệt giữa các bản “Lý An (nhà Minh)”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Added {{unreferenced}} tag to article (TW))
n
{{xóa|bài viết lịch sử không có bất kỳ nguồn nào để kiểm chứng. Nội dung bài Lý An (nhà Minh) tại DA Wikipedia tiếng TQ cho thấy bài viết này bịa đặt ngay từ tên cha nhân vật. Bài viết do IP phá hoại tạo ra, đề nghị cấm.}}
{{unreferenced|date=tháng 11 2013}}
{{thông tin nhân vật