Khác biệt giữa các bản “Trạng thái oxy hóa”

n
n
Có hai cách thông dụng để tính toán trạng thái ôxy hóa của nguyên tử của một nguyên tố. Cách thứ nhất là cách tính đại số như trên; cách này áp dụng đối với các hợp chất hóa học đơn giản không cần [[cấu trúc Lewis]]. Cách thứ hai được dùng đối với phân tử có cấu trúc Lewis.
 
Nên nhớ rằng trạng thái ôxy hóa của nguyên tử của nguyên tố không đại diện cho điện tích "thực" của nguyên tử đó: điều này đặc biệt đúng đối với các trạng thái ôxy hóa cao khi lượng [[năng lượng ion hóa]] cần thiết để tạo ra một ion dương lớn hơn rất nhiều so với năng lượng có trong phản ứng hoá học. ViệcDù việc gán electron cho các nguyên tử nhằm tính toán trạng thái ôxy hóa thực chất chỉ mang tính hình thức nhưng việc làm này lại có ích khinếu muốn hiểu được nhiều phản ứng hóa học.
 
===Cấu trúc Lewis===