Tranletuhan

Gia nhập ngày 10 tháng 3 năm 2009
không có tóm lược sửa đổi
(tạo lại trang cá nhân)
 
Trần Anh Tú, công tác tại Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí, trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.
 
[[en:user:tranletuhan]]