Khác biệt giữa các bản “Trịnh Hòa”

| Chuyến thứ 7 || 1430–1433 || Champa,<ref name=d7-150-63>Dreyer 2007, 150–163.</ref> Java,<ref name=d7-150-63/> Palembang,<ref name=d7-150-63/> Malacca,<ref name=d7-150-63/> Semudera,<ref name=d7-150-63/> Andaman and Nicobar Islands,<ref name=d7-150-63/> Bengal,<ref name=d7-150-63/> Ceylon,<ref name=d7-150-63/> Calicut,<ref name=d7-150-63/> Hormuz,<ref name=d7-150-63/> Aden,<ref name=d7-150-63/> ''Ganbali'' (possibly Coimbatore),<ref name=d7-150-63/> Bengal,<ref name=d7-150-63/> Laccadive and Maldive Islands,<ref name=d7-150-63/> Djofar,<ref name=d7-150-63/> ''Lasa'',<ref name=d7-150-63/> Aden,<ref name=d7-150-63/> Mecca,<ref name=d7-150-63/> Mogadishu,<ref name=d7-150-63/> Brava<ref name=d7-150-63/>
|}
Trịnh Hòa viết về chuyến hành trình của mình:
<blockquote>Chúng tôi đã đi ngang qua trên 100.000 ''lí'' những vùng biển bao la và đã gặp những ngọn sóng biển khôngekhổng lồ như những dãy núi mọc lên giữa trời, và chúng tôi đã gặp những khu vực dữ dội rất xa, ẩn sau làn hơi nước xanh trong mờ nhạt, trong khi những cánh buồm, giương cao cả ngày và đêm, tiếp nối ngày và đêm nhanh như sao, băng ngang qua những làn sóng ấy như thể chúng tôi đang đi trên đường lộ…<ref>Tablet erected by Zheng He in [[Changle]], [[Fujian]] Province, in 1432. Louise Levathes.</ref></blockquote>
 
== Hạm đội ==
Người dùng vô danh