Khác biệt giữa các bản “Phong kiến tập quyền”

Dưới vua là các quan lại có chức vụ thấp dần
(Dưới vua là các quan lại có chức vụ thấp dần)
{{merge|quân chủ chuyên chế}}
'''Phong kiến tập quyền''' là chế độ [[phong kiến]] ở giai đoạn đã có một [[chính phủ|chính quyền]] tập trung ở trung ương do [[Vua|nhà vua]] nắm giữ. Chế độ phong kiến tập quyền là chế độ phong kiến đã phát triển hơn chế độ [[phong kiến phân quyền]]. Cơ sở của chế độ này là nền [[kinh tế]] [[hàng hóa]] - [[tiền tệ]] đã phát triển một bước, các thị dân ủng hộ nhà vua xây dựng nên chính quyền tập trung, xóa bỏ tình trạng [[cát cứ]] địa phương để hàng hóa giao lưu thuận lợi.Dưới vua là các quan lại có chức vụ thấp dần
 
==Lịch sử hình thành và phát triển==
Người dùng vô danh