Khác biệt giữa các bản “Tầng mạng”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Tầng mạng đánh địa chỉ cho các thông điệp và dịch các địa chỉ lôgic và tên sang địa chỉ vật lý. Tầng này còn quyết định tuyến truyền thông từ nguồn đến đích, đồng thời quản lý những vấn đề về giao thông, chẳng hạn như [[chuyển mạch]], [[định tuyến]] (''routing''), và khống chế sự tắc nghẽn của các gói dữ liệu.
 
Về căn bản, tầng mạng chịu tránh nhiệm phân phát các gói dữ liệu từ đầu này sang đầu kia (''end-to-end'', từ nguồn đến đích), trong khi tầng liên kết dữ liệu lại chịu trách nhiệm phân phát gói dữ liệu từ nút này sang nút khác (''hop-to-hop'', giữa hai nút mạng trung gian có đường liên kết (''link'') trực tiếp).
 
Tầng mạng cung cấp các phương tiện có tính chức năng và qui trình để truyền các chuỗi [[dữ liệu]] có độ dài đa dạng từ nguồn tới đích, qua một hay nhiều mạng máy tính, trong khi vẫn duy trì [[qoS|chất lượng dịch vụ]] (''quality of service'') đòi hỏi bởi tầng giao vận. Tầng mạng thi hành chức năng [[định tuyến]], [[điều khiển lưu lượng|điều khiển lưu lượng dữ liệu]], phân đoạn và hợp [[phân đoạn mạng|đoạn mạng]] (''network segmentation/desegmentation''), và [[kiểm soát lỗi]] (''error control'').
 
Tầng mạng xử lý việc truyền thông dữ liệu trên cả đoạn đường từ nguồn đến đích, và đồng thời truyền bất cứ tin tức gì, từ bất cứ nguồn nào tới bất cứ đích nào mà chúng ta cần. Nếu ở tầng mạng mà chúng ta không liên lạc được với một địa điểm nào đấy, thì chúng ta chẳng còn cách nào để có thể liên lạc được với nó. Sau đây là một số những điểm mà tầng mạng cần quan tâm:
5.681.853

lần sửa đổi