Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bài viết nhiều liên kết ngôn ngữ chưa có ở Wikipedia tiếng Việt”

Today will be m
(Today will be m)
Số đứng sau là số interwiki từ bài viết tương ứng trên toàn hệ thống Wikipedia. Danh sách dưới đây được lấy từ [[:m:Common Interwiki links#vi|danh sách ở Meta]]. Nếu bài nào đã tồn tại, xin hãy xóa khỏi danh sách này; nếu bài đã được viết nhưng chưa có interwiki, mời bạn bổ sung interwiki ở wikidata.
 
Phiên bản cập nhật: '''1309/911/2013'''
 
# 82 [[:d:Q553|Tooth]]
# 77 [[:d:Q2448709|Benedicta Boccoli]]
# 76 [[:d:Q17479|Clube de Regatas do Flamengo]]
# 6570 [[:d:Q4538|Jonathan Winters]]
# 6669 [[:d:Q294641|Martin Landau]]
# 69 [[:d:Q43478|Natural selection]]
# 68 [[:d:Q13180|Blackberry]]
# 68 [[:d:Q2141|Halifax Regional Municipality]]
# 6667 [[:d:Q112|Mars (mythology)]]
# 67 [[:d:Q34299|Sakha language]]
 
Phiên bản cập nhật: '''13/09/2013'''
 
# 66 [[:d:Q79871|Anger]]
# 66 [[:d:Q48420|Gnosticism]]
# 66 [[:d:Q36196|Judaeo-Spanish]]
# 66 [[:d:Q25433|Low German]]
# 66 [[:d:Q112|Mars (mythology)]]
# 66 [[:d:Q294641|Martin Landau]]
# 66 [[:d:Q20899|Podcast]]
# 66 [[:d:Q61002|Pseudonym]]
# 65 [[:d:Q124946|Gardening]]
# 65 [[:d:Q83500|Intelligence]]
# 65 [[:d:Q4538|Jonathan Winters]]
# 65 [[:d:Q46573|Lacuna Coil]]
# 65 [[:d:Q48329|Mariehamn]]
34

lần sửa đổi