Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bài viết nhiều liên kết ngôn ngữ chưa có ở Wikipedia tiếng Việt”

không có tóm lược sửa đổi
(Today will be m)
# 69 [[:d:Q43478|Natural selection]]
# 68 [[:d:Q13180|Blackberry]]
# 68 [[:d:Q217298|David Letterman]]
# 68 [[:d:Q2141|Halifax Regional Municipality]]
# 6667 [[:d:Q41503|Gooseberry]]
# 67 [[:d:Q117392|Malcolm McDowell]]
# 67 [[:d:Q112|Mars (mythology)]]
# 67 [[:d:Q34299|Sakha language]]
# 6667 [[:d:Q45165|System of a Down]]
 
Phiên bản cập nhật: '''13/09/2013'''
 
# 66 [[:d:Q79871|Anger]]
# 6566 [[:d:Q80596|Arthur Miller]]
# 6566 [[:d:Q48195|Basra]]
# 6566 [[:d:Q82714|Chin]]
# 66 [[:d:Q48420|Gnosticism]]
# 66 [[:d:Q41503|Gooseberry]]
# 66 [[:d:Q35722|Gothic language]]
# 66 [[:d:Q33514|Indo-Iranian languages]]
# 6566 [[:d:Q83500|Intelligence]]
# 66 [[:d:Q36196|Judaeo-Spanish]]
# 66 [[:d:Q25433|Low German]]
# 6566 [[:d:Q48329|Mariehamn]]
# 6566 [[:d:Q122653|Numeral system]]
# 66 [[:d:Q20899|Podcast]]
# 66 [[:d:Q61002|Pseudonym]]
# 66 [[:d:Q45165|System of a Down]]
# 65 [[:d:Q102786|Abbreviation]]
# 65 [[:d:Q80596|Arthur Miller]]
# 65 [[:d:Q83426|Avesta]]
# 65 [[:d:Q48195|Basra]]
# 65 [[:d:Q80228|Bottle]]
# 65 [[:d:Q12121|Canton of Lucerne]]
# 65 [[:d:Q82714|Chin]]
# 65 [[:d:Q59882|Chrysanthemum]]
# 65 [[:d:Q12990|Flag of Belgium]]
# 65 [[:d:Q81989|Gabriel]]
# 65 [[:d:Q64386|Gallbladder]]
# 65 [[:d:Q124946|Gardening]]
# 65 [[:d:Q83500|Intelligence]]
# 65 [[:d:Q46573|Lacuna Coil]]
# 65 [[:d:Q48329|Mariehamn]]
# 65 [[:d:Q122653|Numeral system]]
# 65 [[:d:Q28640|Profession]]
# 65 [[:d:Q125356|Saw]]
# 6465 [[:d:Q485762|Toponymy]]
# 65 [[:d:Q80930|Tragedy]]
# 65 [[:d:Q377|Yanka Kupala]]
 
Phiên bản cập nhật: '''13/09/2013'''
 
# 64 [[:d:Q79797|Armenians]]
# 64 [[:d:Q80074|Babsk]]
# 64 [[:d:Q47611|Ephesus]]
# 64 [[:d:Q81025|Feather]]
# 6564 [[:d:Q124946|Gardening]]
# 64 [[:d:Q11895|Guns N' Roses]]
# 64 [[:d:Q102014|Hyperlink]]
# 64 [[:d:Q130201|Papaver rhoeas]]
# 64 [[:d:Q234262|Sura]]
# 64 [[:d:Q485762|Toponymy]]
# 64 [[:d:Q82070|Tyre, Lebanon]]
 
34

lần sửa đổi