Khác biệt giữa các bản “Mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương 2013”

}}
{{Bài chi tiết|Bão Nari (2013)}}
Cấp bão (Việt Nam) : cấp 13 - bão cuồng phong. Khả năng quật đổ cây cối, tốc mái nhà dân và làm hư hỏng dụng cụ trường học.
 
Cấp bão (Nhật bản) : 75 hải lý / 1 giờ - bão cuồng phong. Áp suất :963 mbar (hPa).
Người dùng vô danh