Khác biệt giữa các bản “Hoắc Khứ Bệnh”

**''Hiếu Vũ bản kỉ''
*[[Hán thư]], mục ''Hoắc Quang Kim Nhật Đê truyện''
*[[Đại Mạc Dao]], tiểu thuyết của Đồng Hoa về chuyện tình Hoắc Khứ Bệnh và Ngọc Cẩn
 
== Chú thích ==
{{Tham khảo}}
Người dùng vô danh