Khác biệt giữa các bản “Lâm Tế Nghĩa Huyền”

n
→‎Cơ duyên và hành trạng: clean up, replaced: . → . using AWB
n (→‎Cơ duyên và hành trạng: clean up, replaced: . → . using AWB)
 
:Một vị tăng hỏi: "Thế nào là kiến giải chân chính?"
:Sư đáp: "Ngươi chỉ tất cả vào phàm vào thánh, vào nhiễm vào tịnh, ... Phật ra đời chuyển đại pháp luân lại nhập [[Niết-bàn]], chẳng thấy có tướng mạo đi lại, tìm cái sinh tử của Ngài trọn không thể được, liền vào Pháp giới vô sinh; nơi nơi dạo qua các cõi nước, vào thế giới hoa tạng, trọn thấy các pháp không tướng, đều không Phật pháp, chỉ có đạo nhân vô y (không nơi nương tựa) nghe pháp. Đó là mẹ chư Phật, bởi vì Phật từ vô y sinh. Nếu ngộ được vô y thì cũng chẳng còn Phật để ta đạt được. Nếu ngươi thấy được như thế, là kiến giải chân chính. Người học không hiểu chấp danh cú, bị danh phàm thánh làm ngại... Nếu các ngươi muốn trong sinh tử đi đứng tự do, tới lui tự tại thì hiện nay nên biết người đang nghe pháp này. Hắn không hình không tướng, không cội không gốc, không chỗ ở mà hoạt bát rõ ràng, ứng hiện muôn thứ hành động, chỗ dùng chỉ là không chỗ. Bởi thế, càng tìm càng xa, cầu đó thì trái, gọi đó là bí mật..."
 
Sư sắp tịch, bảo chúng: "Sau khi ta tịch, chẳng được diệt mất Chính pháp nhãn tạng của ta!" [[Tam Thánh Huệ Nhiên]] bước ra thưa: "Đâu dám diệt mất Chính pháp nhãn tạng của Hoà thượng." Sư bảo: "Về sau có người hỏi, ngươi đáp thế nào?" Tam Thánh liền hét. Sư bảo: "Ai biết, Chính pháp nhãn tạng của ta đến bên con lừa mù diệt mất" và làm bài kệ sau (Thích Thanh Từ dịch):