Khác biệt giữa các bản “Công ty tư nhân”

n
Qbot: Việt hóa và dọn dẹp
n
n (Qbot: Việt hóa và dọn dẹp)
{{Refimprove|date=Maytháng 5 năm 2008}}
{{chất lượng dịch}}
'''Công ty tư nhân''' hoặc '''công ty đóng''', là một doanh nghiệp [[công ty (pháp luật)|công ty]] thuộc sở hữu bằng cách [[tổ chức phi chính phủ]] hoặc một số lượng tương đối nhỏ các [[cổ đông]] hoặc thành viên công ty mà không không cung cấp hoặc kinh doanh công ty của nó [[cổ]] ([[cổ phiếu]]) của công chúng nói chung về các [[chứng khoán thị trường]] trao đổi, mà là cổ phiếu của công ty được cung cấp , sở hữu, mua bán, trao đổi riêng tư. Ít hơn các điều khoản mơ hồ cho một công ty tư nhân là "công ty không thể viện chứng'' '''' công ty chưa niêm yết'' 'và''.
1.364.640

lần sửa đổi