Khác biệt giữa các bản “Đinh Văn Tuy”

không có tóm lược sửa đổi
{{thiếu nguồn gốc}}
{{wikify}}
Trung tướng Đinh văn Tuy (1922-1990) Tư lệnh Bộ đội biên phòng.
Trung tướng Đinh văn Tuy nguyên quán xã Chí hòa, huyện Hưng hà, tỉnh Thái bình.