Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Crescentino”

Trang mới: {{for|vị thánh|Crescentinus}} {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Crescentino | name = Crescentino | region = Piedmont | province = tỉnh Vercelli (VC)...
(Trang mới: {{for|vị thánh|Crescentinus}} {{Infobox CityIT | img_coa = | official_name = Crescentino | name = Crescentino | region = Piedmont | province = tỉnh Vercelli (VC)...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh