Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bài viết nhiều liên kết ngôn ngữ chưa có ở Wikipedia tiếng Việt”

không có tóm lược sửa đổi
(done)
# 64 [[:d:Q82070|Tyre, Lebanon]]
# 64 [[:d:Q81893|Ukrainian hryvnia]]
# 63 [[:d:Q82358|262 BC]]
# 63 [[:d:Q82350|263 BC]]
# 63 [[:d:Q81848|265 BC]]
# 63 [[:d:Q82379|266 BC]]
# 63 [[:d:Q80190|267 BC]]
# 63 [[:d:Q81176|268 BC]]
# 63 [[:d:Q81854|269 BC]]
# 63 [[:d:Q81322|272 BC]]
# 63 [[:d:Q81273|274 BC]]
# 63 [[:d:Q82402|277 BC]]
# 63 [[:d:Q81217|278 BC]]
# 63 [[:d:Q81222|286 BC]]
# 63 [[:d:Q81315|289 BC]]
# 63 [[:d:Q80161|291 BC]]
# 63 [[:d:Q80183|292 BC]]
# 63 [[:d:Q80203|294 BC]]
# 63 [[:d:Q80208|302 BC]]
# 63 [[:d:Q80846|307 BC]]
# 63 [[:d:Q80178|308 BC]]
# 63 [[:d:Q81693|314 BC]]
# 63 [[:d:Q82391|318 BC]]
# 63 [[:d:Q80215|328 BC]]
# 63 [[:d:Q80723|329 BC]]
# 63 [[:d:Q80856|334 BC]]
# 63 [[:d:Q80199|338 BC]]
# 63 [[:d:Q80194|339 BC]]
 
[[Thể loại:Đóng góp vào Wikipedia]]
34

lần sửa đổi