Khác biệt giữa các bản “Nghìn lẻ một đêm”

Đã lùi lại sửa đổi 14512654 của Hachi ft Somo (Thảo luận) bản dịch này phiên là Xin bát, không có một câu nào ghi Sinbad hết
(Đã lùi lại sửa đổi 14512654 của Hachi ft Somo (Thảo luận) bản dịch này phiên là Xin bát, không có một câu nào ghi Sinbad hết)
# Chuyện nàng Zôbêit.
# Chuyện nàng Amin.
# Chuyện nhà đi biển SinbadXinbát.
# Chuyến đi biển đầu tiên của SinbadXinbát.
# Chuyến đi biển thứ hai của SinbadXinbát.
# Chuyến đi biển thứ ba của SinbadXinbát.
# Chuyến đi biển thứ tư của SinbadXinbát.
# Chuyến đi biển thứ năm của SinbadXinbát.
# Chuyến đi biển thứ sáu của SinbadXinbát.
# Chuyến đi biển thứ bảy và cũng là chuyến đi biển cuối cùng của SinbadXinbát.
# Chuyện ba quả táo.
# Chuyện người đàn bà bị thảm sát và ông chồng trẻ.
|[[Tập tin:Harun-Charlemagne.jpg|nhỏ|Đức vua [[Harun al-Rashid]].]]
|[[Tập tin:Ali-Baba.jpg|nhỏ|85px|[[Ali Baba và bốn mươi tên cướp|Ali Baba]].]]
|[[Tập tin:Sinbad the Sailor (5th Voyage).jpg|nhỏ|160px|Thủy thủ SinbadXinbat]]
|[[Tập tin:Princess Parizade Bringing Home the Singing Tree.jpg|nhỏ|80px|Công chúa Parizade]]
|}
Người dùng vô danh