Khác biệt giữa các bản “Pelodosotis”

không có tóm lược sửa đổi
*Carroll, R. L., 1988: Vertebrate paleontology and evolution. W. H. Freeman and company, New York, 1988, 698
 
[[Thể loại:OstodolepidaeLepospondyli]]
Người dùng vô danh