Mở trình đơn chính

Các thay đổi

1937

thêm 32 byte 4 năm trước
Sinh
*[[15 tháng 2]] - [[Trần Hồng Quân]], Chính trị gia, nhà khoa học Việt Nam.
* [[Sheikh Ahmed Yassin]]
* [[Saddam Hussein]] mất 2006
 
== Mất ==
Người dùng vô danh