Khác biệt giữa các bản “Đỗ Trung Quân”

Tạo thêm phần "Tác Phẩm", để "Tập thơ đã xuất bản" vào phần "Tác Phẩm" vì đó cũng là 1 tác phẩm
(Tạo thêm phần "Tác Phẩm", để "Tập thơ đã xuất bản" vào phần "Tác Phẩm" vì đó cũng là 1 tác phẩm)
Hiện ông đang công tác tại báo Sài Gòn tiếp thị và chủ trang blog nổi tiếng chungdokwan
 
==Tác phẩm==
==Những tập thơ đã xuất bản==
 
'''Thơ'''
* Phượng Hồng
* Những bông hoa trên tuyến lửa
* Bài học đầu cho con
 
'''Tập thơ'''
* Cỏ hoa cần gặp (1991)
* Chân mây cuối trời (in chung cùng Hoàng Ngọc Biên, 2003)
4

lần sửa đổi