Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Đã lùi lại sửa đổi 14528093 của CommonsDelinker (Thảo luận)
| align="center" valign="top" | <sub>'''[[Jan Hus]]'''<br><br>[[Tập tin:Jan Hus.jpg|55px]]<br><sub>'''(1369 - 1415)'''
| align="center" valign="top" | '''<sub>[[Martin Luther]]'''<br><br>[[Tập tin:Luther46c.jpg|53px]]<br><sub>'''(1483 - 1546)'''
| align="center" valign="top" | '''<sub>[[John Calvin]]'''<br><br>[[Tập tin:Calvijn.jpg|45px]]<br><sub>'''(1509 - 1564)'''
| align="center" valign="top" | '''<sub>[[Huldrych Zwingli]]'''<br><br>[[Tập tin:Ulrich Zwingli 03.jpg|58px]]<br><sub>'''(1484 - 1531)'''
| align="center" valign="top" | '''<sub>[[Thomas Cranmer]]'''<br><br>[[Tập tin:Thomas Cranmer.png|42px]]<br><sub>'''(1489 - 1556)'''
272

lần sửa đổi