Khác biệt giữa các bản “Lai hóa (hóa học)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Khi obitan 2s của [[nguyên tử]] [[cacbon]] tổ hợp với 1 hoặc nhiều obitan 2p thì sẽ xảy ra ba trường hợp sau:
 
:''Obitan 2s'' + 1 ''Obitan 2p'' → 2 '''Obitan lai hóa sp''' + 2 ''Obitan 2p'' còn lại<br />
:''Obitan 2s'' + 2 ''Obitan 2p'' → 3 '''Obitan lai hóa sp<sup>2</sup>''' + 1 ''Obitan 2p'' còn lại<br />
:''Obitan 2s'' + 3 ''Obitan 2p'' → 4 '''Obitan lai hóa sp<sup>3</sup>'''
 
[[Tập tin:Sp2-Orbital.svg|nhỏ|150px|3 obitan lai hóa sp<sup>2</sup>]]
[[Tập tin:Ethene-2D-flat.png|nhỏ|150px|Mô hình phân tử C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>]]
Lai hóa sp<sup>2</sup> là sự tổ hợp 1 obitan s với 2 obitan p của một nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 3 obitan lai hóa sp<sup>2</sup> nằm trong một [[mặt phẳng]], định hướng từ tâm đến đỉnh của [[tam giác đều]]. Góc liên kết là 120°.
 
Lai hóa sp<sup>2</sup> được gặp trong các phân tử BF<sub>3</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>...
5.681.853

lần sửa đổi