Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tập tin”

n
Cheers!-bot (thảo luận | đóng góp)
Cheers!-bot (thảo luận | đóng góp)
n →‎Các loại thuộc tính: replaced: . → .
Dòng 24:
Ngoài ra, còn rất nhiều thuộc tính khác của các tập tin mà tùy theo [[hệ điều hành]] sẽ được định nghĩa thêm vào.
 
Thí dụ đối với hệ điều hành [[Linux]] các tập tin có thể có thêm các thuộc tính như các quyền sử dụng tập tin, đặc điểm của tập tin, và thông tin về các loại tập tin như là các loại tập tin liên kết mềm, các socket, các pipe ...
 
Lưu ý: Các thuộc tính của một tập tin thường không ảnh hưởng đến nội dung thông tin của tập tin đó nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến chức năng và việc sử dụng tập tin. Thí dụ các tập tin không có thuộc tính cho phép thi hành thì không thể xem là một phần mềm khả thi được mặc dù nội dung của nó có thể chỉ chứa các chỉ thị máy tính. Cách để làm tập tin trở nên khả thi là thay đổi thuộc tính khả thi của nó hay là phải thay đổi phần đuôi của tên tập tin (như là trường hợp của hệ điều hành Windows - DOS)
5.681.853

lần sửa đổi