Khác biệt giữa các bản “Memento pattern”

n
replaced: . → . (4)
n (using AWB)
n (replaced: . → . (4))
Memento* CreateMemento();
void SetMemento(const Memento*);
// ...
private:
State* _state; // internal data structures
// ...
};
void SetState(State*);
State* GetState();
// ...
private:
State* _state;
// ...
};
2. Lưu trữ sự thay đổi thêm vào. Khi Memento được tạo ra và truyền trở về cho Originator của nó trong một chuỗi có thế đoán trước, thì Memento chỉ có thể lưu trữ sự thay đổi thêm vào của trạng thái trong Originator.
5.681.853

lần sửa đổi