Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tội phạm có tổ chức”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{cần biên tập}}
'''Tội phạm có tổ chức''' là [[tội ác|tội phạm]] gây nguy hiểm cho xã hội khi có từ hai người trở lên cùng thực hiện tội phạm, được gọi là ''đồng phạm''.