Khác biệt giữa các bản “Lậu mủ”

 
== Dịch tễ học ==
hiện nay bệnh lậu mủ có thể chữa khỏi tây y rất hiệu qỏa nhưng do người bệnh dùng thuốc kháng sinh qóa bừa bãi nên đã ngây nên hiên tượng lờn thuốc vs kháng thuốc rất khó chữa có nhiều trường hợp không thể chữa khỏi đó là điều đang nhức nhối trong xã hội.
_ nhưng bệnh lậu mủ có thể chữa khỏi bằng thuốc đông y biệt dươc rat hieu qỏa mà không bi tái phát gia dình tôi với 27 nam kinh ngiệm đã từng chưa khỏi cho rât nhiều người kể cả lậu mủ cấp vs mãn tính.DẶC BIỆT bệnh nhân khu vực tây nguyên được dùng thuốc trươc 3 ngày để biết đuọc hiêu qỏa của thuốc<ref></ref>
_ dỉa chỉ.lương y: NGUYỄN ĐỨC THẢO:bv đk đắk lắk khoa đông y
_SDT:0942320437
 
== Triệu chứng ==
Người dùng vô danh