Khác biệt giữa các bản “Đậu Ngọc Xuân”

không có tóm lược sửa đổi
[[Thể loại:Người Hà Tĩnh]]
[[Thể loại:Nhân vật còn sống]]
[[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI]]
[[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII]]
Người dùng vô danh