Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Danh sách chọn lọc”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
{| cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%" style="margin: 0 0 0 0; height:40px; text-align: left; font-size: 90%; background: #FFFFFF; border: 1px solid #9AB973; border-top:none"
|width="30%" style="background: #ccddcc; border: 1px solid #9AB973; height:30px; font-size: 120%; text-align: center;"| '''Các nội dung chọn lọc'''
|width="70%" style="background: #ccddcc; border: 1px solid #9AB973; height:30px; font-size: 120%; text-align: center;"| '''BàiDanh viếtsách chọn lọc'''
|-
|valign="top" style="border: 1px solid #9AB973; border-top: none; padding: 4px"|