Khác biệt giữa các bản “Giáp xác mười chân”

n (→‎Tham khảo: replaced: {{tham khảo}} → {{tham khảo|2}} using AWB)
*** Siêu họ [[Galatheoidea]] <small>Samouelle, 1819</small> — squat lobsters
*** Siêu họ [[Hippoidea]] <small>Latreille, 1825</small>
*** Siêu họ [[Hermit crab|Paguroidea]] <small>Latreille, 1802</small> — hermit crabs
** Cận bộ [[phân thứ bộ Cua|cua]] <small>Linnaeus, 1758</small> — crabs
*** Section [[Podotremata]] <small>Guinot, 1977</small>
Người dùng vô danh