Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đảng Cộng sản Tiệp Khắc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Đảng Cộng sản Tiệp Khắc''' là một [[đảng cộng sản]] theo [[chủ nghĩa Mác-Lenin]] tồn tại từ năm 1921-1992 từng nắm quyền Liên bang [[Tiệp Khắc]]. Đảng này bắt đầu cầm quyền sau cuộc [[đảo chính Tiệp Khắc năm 1948]]. Sau cuộc [[cách mạng Nhung]], cùng với sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa tại hầu khắp các nước Đông Âu khác cũng như sức ép của quần chúng nhân dân ngày càng dâng cao, vào ngày 28 tháng 11 Đảng Cộng sản Tiệp Khắc đã tuyên bố từ bỏ quyền lực và giải tán chế độ một đảng duy nhất nắm quyền.
 
==Liên kết ngoài==
*[http://www.osaarchivum.org/db/fa/300-30.htm RFE/RL Czechoslovak Unit] Open Society Archives, Budapest
* H. Gordon Skilling, "The Formation of a Communist Party in Czechoslovakia", American Slavic and East European Review, Vol. 14, No. 3 (Oct., 1955), pp. 346–358 {{doi|10.2307/3000944}}
* H. Gordon Skilling, "The Comintern and Czechoslovak Communism: 1921-1929", American Slavic and East European Review, Vol. 19, No. 2 (Apr., 1960), pp. 234–247 {{doi|10.2307/3004193}}
{{sơ khai}}
[[Thể loại:Đảng cộng sản]]