Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đảng Cộng sản Tiệp Khắc”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
'''Đảng Cộng sản Tiệp Khắc''' là một [[đảng cộng sản]] theo [[chủ nghĩa Mác-Lenin]] tồn tại từ năm 1921-1992 từng nắm quyền Liên bang [[Tiệp Khắc]]. Đảng này bắt đầu cầm quyền sau cuộc [[đảo chính Tiệp Khắc năm 1948]]. Sau cuộc [[cách mạng Nhung]], cùng với sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa tại hầu khắp các nước Đông Âu khác cũng như sức ép của quần chúng nhân dân ngày càng dâng cao, vào ngày 28 tháng 11 năm 1989, Đảng Cộng sản Tiệp Khắc đã tuyên bố từ bỏ quyền lực và giải tán chế độ một đảng duy nhất nắm quyền.
Tháng 10 năm 1990, Đảng Cộng sản Tiệp Khắc trở thành một became a federation of the [[Đảng Cộng sản Bohemia và Moravia]] và [[Đảng Cộng sản Slovakia]].
Đảng Cộng sản Tiệp Khắc bị tuyên bố là một [[tổ chức tội phạm]] một đạo luật năm 1993 về tính bất hợp pháp của chế độ cộng sản và về chống đối đối với chế độ nady.
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh