Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Không thay đổi kích thước, 5 năm trước
n
clean up
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of the Mengjiang.svg|50px]]<br />[[Nội Mông]]
|-bgcolor="#EEEEEE"
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag_of_Albania_Flag of Albania (1939-1943).svg|50px]]<br />[[Albania]]
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Italy.svg|50px]]<br />[[Ý]] (sau Mussolini)
|align="center" valign="bottom" width="120"|[[Tập tin:Flag of Croatia Ustasa.svg|50px]]<br />[[Croatia]]
5.681.853

lần sửa đổi