Khác biệt giữa các bản “Mai Thúc Lân”

không có tóm lược sửa đổi
'''Mai Thúc Lân''' (sinh 1935) là [[đại biểu Quốc hội Việt Nam]] [[Quốc hội Việt Nam khóa X|khóa X]], Phó Chủ tịch Quốc hội khóa X, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông thuộc đoàn đại biểu [[Quảng Nam]].<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/X/Daibieu.aspx|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X|accessdate=2012-9-5}}</ref>
 
Ông quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Năm 1990 ông chuyển công tác về Văn phòng Quốc hội tại Hà Nội, làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Ngân sách.
 
Tại [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam VII]], [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam VIII]] ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương,
 
Tại Quốc hội khóa IX, ông được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,<ref>http://www.na.gov.vn/Sach_QH/VKQHtoantapVIII2/1994/QH/20.htm</ref>
[[Thể loại:Quan chức Quốc hội Việt Nam]]
[[Thể loại:Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam]]
[[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII]][[Thể loại:Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII]]
[[Thể loại:Kỹ sư Việt Nam]]
[[Thể loại:Huân chương Hồ Chí Minh]]
Người dùng vô danh