Khác biệt giữa các bản “Trần Khắc Tâm”

không có tóm lược sửa đổi
'''Trần Khắc Tâm''' (sinh năm 1972) là Ủy viên Hội đồng Dân tộc của [[Quốc hội Việt Nam khóa XIII]], thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh [[Sóc Trăng]]; Tiến sĩ Kinh tế, Tổng giám đốc Công ty TNHH Trần Liên Hưng Sóc Trăng.<ref>{{chú thích web|url=http://dbqh.na.gov.vn/XIII/Daibieu.aspx|title=Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII|publisher=[[Quốc hội Việt Nam]]|accessdate=2012-9-5}}</ref>
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh