Khác biệt giữa các bản “Không gian ba chiều”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Không gian ba chiều''' là một mô hình hình học có 3 thông số (không tính đến thời gian), trong đó bao gồm tất cả …”)
 
'''Không gian ba chiều''' là một [[mô hình]] [[hình học]] có 3 [[thông số]] (không tính đến [[thời gian]]), trong đó bao gồm tất cả các [[vật chất]] được chúng ta biết đến. 3 chiều được nhắc đến ở đây thường là [[chiều dài]], [[chiều rộng]], [[chiều cao]] (hoặc [[chiều sâu]]). 3 hướng bất kì nào cũng có thể được chọn, miễn là chúng không nằm trong cùng một [[mặt phẳng]]<ref>http://3d.about.com/od/3d-101-The-Basics/a/3d-Defined-What-Is-3d.htm</ref>.
 
Trong [[vật lý]] và [[toán học]], một chuỗi các con số n có thể được hiểu là một vị trí trong [[không gian]] n chiều. Khi n = 3, [[tập hợp]] tất cả các vị trí đó được gọi là [[không gian Euclide]] 3 chiều, thường kí hiệu là <math>\scriptstyle{\mathbb{R}}^3</math>. Không gian này chỉ là một ví dụ trong một loạt các không gian ba chiều thường gọi là [[đa tạp]] 3 chiều<ref>http://www.map.mpim-bonn.mpg.de/3-manifolds</ref>.
 
==Trục tọa độ==
Trong [[toán học]] và [[hình học giải tích]] (còn gọi là hình học Descartes), người ta mô tả tất cả các điểm trong không gian ba chiều bằng ba [[trục tọa độ]], thường mang tên là x, y, z. Trong ba trục tọa độ này, mỗi trục đều [[vuông góc]] với hai trục kia tại gốc, điểm mà chúng cắt nhau. Nhờ đó vị trí của bất kỳ điểm nào trong không gian ba chiều đều được biểu thị bằng một nhóm ba [[số thực]] có thứ tự. Mỗi số đại diện cho [[khoảng cách]] từ điểm đó đến [[gốc tọa độ]], đo dọc theo một trục xác định; con số này tương đương với khoảng cách từ điểm đó đến [[mặt phẳng]] xác định bởi hai trục còn lại<ref>http://tutorial.math.lamar.edu/Classes/CalcIII/3DCoords.aspx</ref><ref>http://mathsfirst.massey.ac.nz/Algebra/CoordSystems/Coordinates3D.htm</ref><ref>http://viz.aset.psu.edu/gho/sem_notes/3d_fundamentals/html/3d_coordinates.html</ref>.
 
==Hệ tọa độ==
Trong thực tế, đặc biệt là các ngành [[giao thông vận tải]], [[quân sự]], [[hàng hải]], [[dầu khí]], [[địa lý]]… vị trí của một điểm trong không gian ba chiều thường được biểu thị thông qua một [[hệ tọa độ]], phổ biến gồm có hệ tọa độ [[Descarte]], [[hệ tọa độ cầu]], hệ tọa độ trụ…<ref>http://electron9.phys.utk.edu/vectors/3dcoordinates.htm</ref>
 
==Tham khảo==
{tham khảo}
393

lần sửa đổi