Khác biệt giữa các bản “Không gian ba chiều”

không có tóm lược sửa đổi
'''Không gian ba chiều''' là một [[mô hình]] [[hình học]] có ba (3) [[thông số]] (không tính đến [[thời gian]]), trong đó bao gồm tất cả các [[vật chất]] được chúng ta biết đến. Ba chiều được nhắc đến ở đây thường là [[chiều dài]], [[chiều rộng]], [[chiều cao]] (hoặc [[chiều sâu]]). Ba hướng bất kì nào cũng có thể được chọn, miễn là chúng không nằm trong cùng một [[mặt phẳng]]<ref>[http://3d.about.com/od/3d-101-The-Basics/a/3d-Defined-What-Is-3d.htm D Defined - What is 3D?], About.com</ref>.
 
Trong [[vật lý]] và [[toán học]], một chuỗi các con số n có thể được hiểu là một vị trí trong [[không gian]] n chiều. Khi n = 3, [[tập hợp]] tất cả các vị trí đó được gọi là [[không gian Euclide]] 3 chiều, thường kí hiệu là <math>\scriptstyle{\mathbb{R}}^3</math>. Không gian này chỉ là một ví dụ trong một loạt các không gian ba chiều thường gọi là [[đa tạp]] ba chiều<ref>http://www.map.mpim-bonn.mpg.de/3-manifolds</ref>.
 
==Trục tọa độ==
 
==Hệ tọa độ==
Trong thực tế, đặc biệt là các ngành [[giao thông vận tải]], [[quân sự]], [[hàng hải]], [[dầu khí]], [[địa lý]]… vị trí của một điểm trong không gian ba chiều thường được biểu thị thông qua một [[hệ tọa độ]], phổ biến gồm có hệ tọa độ [[Descarte]], [[hệ tọa độ cầu]], hệ tọa độ trụ…<ref>[http://electron9.phys.utk.edu/vectors/3dcoordinates.htm 3D Coordinates Sytem], UTK.edu</ref>
 
==Tham khảo==