Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* [http://www.numbertheory.org/book/cha8.pdf Elementary Linear Algebra - Chapter 8: Three-dimensional Geometry] Keith Matthews from [[University of Queensland]], 1991
 
{{sơ khai toán học}}
[[Thể loại:Hình học giải tích]]