Khác biệt giữa các bản “Trận Marengo”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (Robot: Sửa đổi hướng)
n
|strength1=Từ 23 nghìn cho đến 28 nghìn [[loài người|người]]<br>Từ 15 lên đến 24 hoả pháo <ref name="Benoit117">Benoît, p. 117</ref>
|strength2=3 vạn [[Lục quân|người]] <br>100 hỏa pháo<ref name="Benoit117"/>
|casualties1='''Nguồn 1''': 6 nghìn [[Quân đội|người]] <ref name="heroldchr135"/> <br /> '''Các nguồn khác''': 1001.000 người [[chết]] <br>3600 người bị thương<br>900 người mất tích và bị bắt<ref name="Benoit122">Benoît, p. 122</ref><br>'''Tổng cộng: 5.600 người''' (chiếm khoảng 25% tổng binh lực)<ref>Chandler, David G.. ''The Campaigns of Napoleon'', New York, 1966, ISBN 0-02-523660-1, p. 296, gives: 25% total casualties.</ref>
|casualties2='''Nguồn 1''': 9 nghìn người <ref name="heroldchr135">J. Christopher Herold, ''The Age of Napoleon'', trang 135</ref> <br /> <br /> '''Nguồn 2''': 14 nghìn người <ref name="napoleon45"/> <br /> '''Các nguồn khác''': 1 nghìn người chết <br> 5500 người bị thương <br> 2900 người bị bắt <br> 15 hoả pháo bị lấy mất<br>40 lá hiệu kỳ bị lấy mất<ref name="Benoit122"/><br>'''Tổng cộng: 9.400 người'''<ref>Chandler, David G.. ''The Campaigns of Napoleon'', New York, 1966, ISBN 0-02-523660-1, p. 296, gives: 15 colors, 40 guns, 8,000 captured and 6,000 killed. Asprey, Robert. ''The Rise of Napoleon Bonaparte'', Basic Books, 2001, ISBN 0465048811, p. 387, gives: 6,000 killed or wounded and another 6,000 captured; 15 flags, 40 cannon.</ref>
}}