Khác biệt giữa các bản “Wat Benchamabophit”

== Tham khảo ==
{{Commons|Category:Marble Temple}}
*''Trần Vĩnh Bảo'' - Thái Lan - Một vòng các nước - NXB Văn Hóa - Thông tin .
*Bài viết trích từ khóa luận tốt nghiệp "Bài thuyết minh xây dựng tuyến điểm đất nước Thái Lan" - tác giả Phan Minh Châu - Lưu tại thư viện trường [[Đại học Dân lập Hùng Vương]].[http://www.hungvuong.edu.vn/index.php?lang=vn&Module=study&Item=196&iView=2&iID=227 ]
*Meher Mc Arthur, Phan Quang Định, tìm hiểu Mỹ Thuật Phật Giáo, Nhà xuất bản Mỹ Thuật.
*Nguyễn Chí Thông, Từ điển Thái Lan-Việt, Nhà xuất bản văn hóa thông tin.
*Ts. Đỗ Quốc Thông, Giáo trình địa lý du lịch thế giới.
*Ts .Trần Văn Thông, Quy hoạch du lịch, Nhà xuất bản giáo dục.
*Lê Quốc Vinh (chủ biên) và Hà Bích Liên, Các nhân vật lịch sử trung đại, Nhà xuất bản giáo dục .
*Elvis,English – Thai – English, Top. Bk.th
*Khumudriemsop, Hi-ed publishing, Spicy Co.ltd.
*Nangsudonthang, Panrawat Sumkhuthong, Bangkok Book.
*Puangsonbat Yubin Puangsombat, English – Thai, Spicy Co.ltd.
*Mrs Juthamas Siriwan,Thailand Mice, Planding Guide.
*Rajdammri, Thailand Traditation Isan and the Northeast, Duty Free Shop.
*Rajdammri, Bangkok and the central Plains, Duty Free Shop.
*Rajdammri, Thailand Hat Yai And the Far South,Duty Free Shop .Rajdammri, Thailand a golden Wonderland, Duty Free Shop.
*Rajdammri, Amazing Thai Festival and Event, Duty Free Shop .
 
== Liên kết ngoài ==