Khác biệt giữa các bản “Wat Benchamabophit”

{{Commons|Category:Marble Temple}}
*''Trần Vĩnh Bảo'' - Thái Lan - Một vòng các nước - NXB Văn Hóa - Thông tin .
*Bài viết trích từ khóa luận tốt nghiệp " Bài thuyết minh xây dựng tuyến điểm đất nước Thái Lan " - tác giả Phan Minh Châu - Lưu tại thư viện trường [[Đại học Dândân lập Hùng Vương]]. [http://www.hungvuong.edu.vn/index.php?lang=vn&Module=study&Item=196&iView=2&iID=227 ]
*Ts. Đỗ Quốc Thông, ''Giáo trình địa lý du lịch thế giới.'' -
*Meher Mc Arthur, Phan Quang Định, tìm hiểu Mỹ Thuật Phật Giáo, Nhà xuất bản Mỹ Thuật.
*Trần Vĩnh Bảo – Thái Lan – '' Một vòng các nước '' – NXB Văn Hóa Thông Tin.
*G.S Nguyễn Tấn Đắc, Văn hóa Đông Nam Á, nhà Xuấn Bản Khoa Học Xã Hội.
*Meher Mc Arthur, Phan Quang Định, tìm''Tìm hiểu Mỹmỹ Thuậtthuật Phật Giáogiáo'', Nhà xuất bản Mỹ Thuậtthuật.
*Trịnh Huy Hóa (biên dịch), Đối thoại với các nền văn hóa – Thái Lan, Nxb Trẻ.
*G.S Nguyễn Tấn Đắc, ''Văn hóa Đông Nam Á'', nhàNhà Xuấnxuất Bảnbản Khoa HọchọcHộihội.
*Vân Khánh – Hương Giang, Đền vàng Wat Prathat, Cẩm nang ẩm thực và khách sạn.
*HoàngTrịnh VănHuy QuangHóa (sưu tầm và biên soạndịch), Hướng''Đối dẫnthoại thamvới quancác thủnền đôvăn BangkokhóaNhàThái xuất bảnLan'', PhươngNxb ĐôngTrẻ.
*Vân Khánh, Hương Giang, ''Đền vàng Wat Prathat, Cẩm nang ẩm thực và khách sạn''.
*Đại Đức Thích Chân Tính, Lược truyện Đức Phật Thích Ca, Nhà xuất bản Tôn Giáo.
*Hoàng Văn Quang (sưu tầm và biên soạn), ''Hướng dẫn tham quan thủ đô Bangkok'' – Nhà xuất bản Phương Đông.
*Thu Thanh, Pattaya – điểm hẹn lý tưởng, Tiếp thị và gia đình.
*NguyễnĐại Chíđức ThôngThích Chân Tính, Từ''Lược điểntruyện TháiĐức Lan-ViệtPhật Thích Ca'', Nhà xuất bản văn hóa thôngTôn tingiáo.
*Thu Thanh, ''Pattaya – điểmĐiểm hẹn lý tưởng'', Tiếp thị và gia đình.
*Ts. Đỗ Quốc Thông, Giáo trình địa lý du lịch thế giới.
*TsNguyễn .Trần VănChí Thông, Quy''Từ hoạchđiển duThái lịchLan-Việt'', Nhà xuất bản giáoVăn dụchóa Thông tin.
*Ts. Trần Văn Thông, ''Quy hoạch du lịch'', Nhà xuất bản Giáo dục.
*Lê Quốc Vinh (chủ biên), Hà Bích Liên, ''Các nhân vật lịch sử trung đại'', Nhà xuất bản Giáo dục.
 
== Liên kết ngoài ==