Khác biệt giữa các bản “Wat Benchamabophit”

== Tham khảo ==
{{Commons|Category:Marble Temple}}
*''Trần Vĩnh Bảo'' - Thái Lan - Một vòng các nước - NXB Văn Hóa - Thông tin .
*Bài viết trích từ khóa luận tốt nghiệp " Bài thuyết minh xây dựng tuyến điểm đất nước Thái Lan " - tác giả Phan Minh Châu - Lưu tại thư viện trường [[Đại học dân lập Hùng Vương]]. [http://www.hungvuong.edu.vn/index.php?lang=vn&Module=study&Item=196&iView=2&iID=227 ]
*Ts. Đỗ Quốc Thông, ''Giáo trình địa lý du lịch thế giới'' -