Khác biệt giữa các bản “Wat Benchamabophit”

{{Commons|Category:Marble Temple}}
*Bài viết trích từ khóa luận tốt nghiệp " Bài thuyết minh xây dựng tuyến điểm đất nước Thái Lan " - tác giả Phan Minh Châu - Lưu tại thư viện trường [[Đại học dân lập Hùng Vương]]. [http://www.hungvuong.edu.vn/index.php?lang=vn&Module=study&Item=196&iView=2&iID=227 ]
*Ts. Đỗ Quốc Thông, ''Giáo trình địa lý du lịch thế giới'' - .
*Trần Vĩnh Bảo – Thái Lan – '' Một vòng các nước '' – NXB Văn Hóa Thông Tin.
*Meher Mc Arthur, Phan Quang Định, ''Tìm hiểu mỹ thuật Phật giáo'', Nhà xuất bản Mỹ thuật.