Mathalala

Gia nhập ngày 12 tháng 3 năm 2011
không có tóm lược sửa đổi
'''Thành viên :mathalala'''
[[Tập tin:Flag_of_Vietnam.svg|300px|nhỏ|phải|Việt Nam Đất nước Anh hùng của tôi]]
{{Tham_khảo|cột=
 
Mục lục
[[Tập tin:Vietnamese Presidential Palace, Hanoi, 2006-Nov-18 evening.jpg|900px|khung|giữa|PHỦ CHỦ TỊCH]]
1.Tự giới thiệu
 
1.1 Lí lịch
[[Tập tin:Nhà Quốc hội.jpeg|400px|khung|giữa|Nhà Quốc hội]]
1.2 Đào tạo ,sở trường
1.3 Sở thích cá nhân
1.4 Thành tich cá nhân
1.5 Điểm đến ưa thích
2.Các bài viết ưa thích}}