Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Hansel and Gretel Witch Hunters .jpg”

{{Mô tả sử dụng hợp lý
==Thẻ Quyền==
|Bài= [[Hansel & Gretel: Witch Hunters]]
|Mô tả=Áp phích phim [[Hansel & Gretel: Witch Hunters]]
|Nguồn= [http://impawards.com/2013/hansel_and_gretel_witch_hunters_ver5.html IMPAwards]
|Phần sử dụng= Minh họa trong thẻ phim
|Phân giải thấp= có
|Mục đích= Minh họa cho bài viết
|Thay thế= không
|Thông tin khác= Bản quyền có thể thuộc về hãng phim [[Metro-Goldwyn-Mayer Pictures]] / [[Paramount Pictures]]
}}
== Giấy phép ==
{{Non-free poster|image has rationale=yes}}
1.668

lần sửa đổi