Khác biệt giữa các bản “Tập tin:Hansel and Gretel Witch Hunters .jpg”

không có tóm lược sửa đổi
{{Mô tả sử dụng hợp lý
|Bài= [[Hansel & Gretel: Witch Hunters]]
|Mô tả=Áp phích phim [[Hansel & Gretel: Witch Hunters]]
|Nguồn= [http://impawards.com/2013/hansel_and_gretel_witch_hunters_ver5.html IMPAwards]
1.668

lần sửa đổi