Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”

nKhông có tóm lược sửa đổi
* [http://36pho.vn/index.php/van-hoa/di-san-phi-vat-the/1080-khai-mac-trien-lam-am-nhac-cong-chieng-tay-nguyen Trưng bày Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam]
 
== Chú thích ==
<code><nowiki>{{tham khảo}}</nowiki></code>
{{Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại tại Việt Nam}}