Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Leonhard Euler”

==Tham khảo hay Liên kết ngoài==
[[User:213.44.207.113]] cho thêm "''Euler Leonhardt : Lettres à une Princesse d'Allemagne ; at http://www.bookmine.org''" vào tiêu đề Tham khảo. Người viết bài này có thật sự tham khảo tài liệu đó không? Tôi nghĩ là nên mang nó sang tiêu đề Liên kết ngoài. [[Thành_viên:Mekong Bluesman|Mekong Bluesman]] 15:39, ngày 07 tháng 9 năm 2 005 (UTC)
 
: Tại sao bài này lại có lượng xem tăng đột ngột chỉ trong vòng 01 ngày như thế nhỉ?--[[Thành viên:Phương Huy|Phương Huy]] ([[Thảo luận Thành viên:Phương Huy|thảo luận]]) 07:41, ngày 6 tháng 12 năm 2013 (UTC)