Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Khoa Kinh tế - Luật (Đại học Thương mại)”

Trang mới: “===Khoa Kinh tế - Luật (Đại học Thương mại)=== :{{la|Khoa Kinh tế - Luật (Đại học Thương mại)}} :({{Tìm nguồn|Khoa Kinh tế - Lu…”
(Trang mới: “===Khoa Kinh tế - Luật (Đại học Thương mại)=== :{{la|Khoa Kinh tế - Luật (Đại học Thương mại)}} :({{Tìm nguồn|Khoa Kinh tế - Lu…”)
(Không có sự khác biệt)