Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Án mạng trong ống kính”

n
;Xóa
#{{bqx}} Không thấy nổi bật gì so với những phim khác. <span style="text-shadow:grey 0.2em 0.2em 0.1em; class=texhtml">[[User:TuanUt |Tuấn Út ]]<sup> [[User talk:TuanUt|Thảo luận]]</sup></span> 13:05, ngày 6 tháng 12 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Không nổi bật. [[Thành viên:Bùi Thụy Đào Nguyên|Bùi Thụy Đào Nguyên]] ([[Thảo luận Thành viên:Bùi Thụy Đào Nguyên|thảo luận]]) 20:35, ngày 7 tháng 12 năm 2013 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến khác