Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Công ty bảo hiểm Liberty Việt Nam”

#{{bqx}} Chỉ là thêm 1 chi nhánh mở ra, chưa có gì nổi bật. Đề nghị nhập vào bài [[Liberty Mutual]] đã có. [[Thành viên:Linhhp|Hoàng Linh]] ([[Thảo luận Thành viên:Linhhp|thảo luận]]) 06:48, ngày 7 tháng 12 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Chỉ là một phân nhánh và không đủ uếu tố nổi bật để đứng riêng. Các nguồn dẫn cũng không đề cập đáng kể đến chủ thể mà chỉ khái quát thông tin mang tính quảng bá. [[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]] ([[Thảo luận Thành viên:Thái Nhi|thảo luận]]) 10:41, ngày 7 tháng 12 năm 2013 (UTC)
#{{bqx}} Nên hợp nhất vào bài [[Liberty Mutual]] [[Thành viên:Con Cù Lần|Con Cù Lần]] ([[Thảo luận Thành viên:Con Cù Lần|thảo luận]]) 16:35, ngày 10 tháng 12 năm 2013 (UTC)
;Giữ
;Ý kiến khác
517

lần sửa đổi